top of page

Uitgebreide psychiatrie: oorzaken en remedies bij een psychose

Spiritueel oog.jpeg

Iedereen die een psychose heeft meegemaakt, weet hoe heftig en ontwrichtend deze ervaring is.

Veel mensen die dit ongelukkigerwijs hebben meegemaakt komen in de molen van de GGZ: medicijnen, gesprekken en therapie. Daarmee word je hopelijk stabiel, maar genezen doet het niet.

De huidige GGZ heeft als basis de materialistische wetenschap. Daarmee is wel iets bereikt, want met medicijnen, gesprekken en therapie worden veel mensen stabiel. Maar genezen doet het niet.

Voor een echte oplossing zou een bredere visie op psychose moeten ontstaan: materieel én spiritueel. Dit is wat Samael Aun Weor noemt de uitgebreide psychiatrie: een combinatie van de Westerse materialistische wetenschap met de spirituele kennis uit het Oosten.

In het Oosten zijn zij bekend met het subtiele mentale lichaam.

De oorzaak van een psychose ligt in het mentale lichaam. Lees op deze website verder over de oorzaken en de remedies  die te vinden zijn in de uitgebreide psychiatrie.

Neem niets zomaar aan, ik hoop ook dat je niets op voorhand afwijst. Het gaat om het bestuderen en in de praktijk brengen van de kennis die je hier voor handen hebt. Onderzoek alles en behoud het goede!

Deze website is NIET bedoeld om je vroegtijdig van de medicijnen af te krijgen. Er staan hier remedies vermeld die werkzaam zijn op de langere termijn.

 

bottom of page