top of page

Esoterische Oefening met de Meesters Hermes Trismegistus en de Aartsengel Raphael

Het mentale lichaam is een materieel organisme dat zijn anatomie en zijn occulte ultrafysiologie heeft.

De mantra om de ziekten van het mentale lichaam te genezen is: "S M HON".

De S wordt uitgesproken als een doordringend sissend geluid, vergelijkbaar met het geluid dat de remmen van perslucht produceren, zoals dit: SSSSS.

De M spreek je uit zoals wanneer je de balg van ossen imiteert: MMMMM

De H is als een diepe zucht. De lettergreep ON wordt uitgesproken door het geluid van de O en de N als volgt te verlengen: OOOOONNNNN

Deze mantra moet dagelijks een uur worden uitgesproken. De discipel moet dagelijks de Aartsengel Raphael en Hermes Trismegistus aanroepen en hen smeken om zijn mentale lichaam te genezen.

We bestuderen in de bovengevoelige werelden de anatomie en de fysiologie van de innerlijke lichamen van de mens.

Door Samael Aun Weor uit het boek: Manual of Occult Medicine and Practical Magic.

Voorbereidingen

Voor het starten van dit esoterische werk (net als ieder ander esoterisch werk) is het nodig om een staat van contemplatie en verinnerlijking te zoeken. Om deze staat te bereiken zouden we het lichaam voor een paar minuten moeten ontspannen eb dab contact maken met onze hemelse Vader door innerlijke concentratie en gebed. 

Nadat we deze innerlijke staat hebben bereikt kunnen we onze oefening beginnen, die zou moeten worden ontwikkeld op de volgende manier:

Ritueel

We zitten in een comfortabele leuningstoel en we zullen zoeken voor een complete ontspanning van het lichaam, de geest en de emoties (met het gezicht naar het Oosten, als dat mogelijk is), en we zullen beginnen met de oefening om de Meesters aan te roepen:

"Mijn Vader, jij die mijn innerlijke waarheid bent, mijn innerlijke God, ik smeek je om in deze momenten de Eerwaarde Meesters Hermes Trismegistus en Aartsengel Raphael aan te roepen zodat hij hier en nu komen om te luisteren naar mijn bede. Ik smeek je dit in de naam van de Christus, bij de kracht van de Christus, bij de majesteit van de Christus..."

En we zullen, eenmaal, de mantra ANTÍA DAUNA SASTAZA  uitspreken.

Deze aanroeping en de mantra worden drie maal herhaald.

Nu, compleet ontspannen, zullen we dit gebed voortzetten, diep geconcentreerd op de Meesters, ons voorstellen dat zij naar ons luisteren, de gezegende Meesters smekend voor wat we nodig hebben; en altijd maken we dit verzoek met heel ons hart en in de naam van de Christus. 

Bijvoorbeeld:

"Eerwaarde en goddelijke Hermes Trismegistus en Aartsengel Raphael, we hebben jullie nederig aangeroepen, we hebben jullie geroepen om te smeken dat jullie me helpen, dat jullie mijn geest zuiveren en op mijn mentale lichaam werken, vrede, harmonie en sereniteit neerleggen, om te werken voor het ontwaken van mijn Bewustzijn. Geef me vrede, harmonie en hulp om alle mentale functionaliteiten te begrijpen en te controleren. Ik smeek jullie dit in de naam van de Christus, bij de kracht van de Christus, bij de majesteit van de Christus."

Dan zullen we de mantra - S M HON - verschillende malen uitspreken terwijl we comfortabel ontspannen zijn in de leuningstoel. Het is belangrijk om geconcentreerd te zijn op het geluid en om de mantra op zijn minst 10 keer te herhalen.

We bevelen aan om deze petities verschillende malen te maken (een minimum van drie keer, en als het mogelijk is, voor 30 minuten) en om het te combineren met de mantra. Wanneer we de petities hebben afgerond zeggen we:

"Moge het worden vervuld! Moge het worden gekristalliseerd! Moge het worden gematerialiseerd! In de naam van de Christus en bij de universele barmhartigheid en goddelijke mededogen. Zo zij het! Zo zij het! Zo zij het!"

En, ons richtend tot onze Vader, zeggen we:

"Nu, mijn Vader, smeek ik je om in jouw Goddelijke Taal de Eerwaarde Meesters Hermes Trismegistus en Aartsengel Raphael te bedanken dat ze zijn afgedaald om naar me te luisteren."

Nu zullen we drie keer de mantra AUM uitspreken (die wordt uitgesproken als AOM):

"AAAAAOOOOOMMMMM...

AAAAAOOOOOMMMMM...

AAAAAOOOOOMMMMM..."

"Glorie aan de Vader. Glorie aande Zoon. Glorie aan de Heilige Geest.

We eindigen dit werk door het Gnostische kruis te slaan (de kruis binnen de cirkel). We bevelen aan om dit theurgische werk voor verschillende maanden te doen, dagelijks, totdat de gewenste resultaten zijn bereikt.

bottom of page