top of page

De intieme innerlijke oorzaak vinden

Waarom ben je in psychose geraakt? Dit is een zeer belangrijke vraag. En hiervoor is zelfonderzoek noodzakelijk.

 

Psychose gaat mijns inziens altijd gepaard met een grote geestelijke consternatie, een innerlijke nood.

Wat is de aard van die consternatie? Wat is de oorzaak?

Dit is een vraag die voor iedere mentale zieke een ander antwoord heeft.

Het gaat hier om je unieke verhaal. Wat jij intiem, innerlijk voelt en beleeft.

Het is niet de onpersoonlijke, klinische diagnose die je kreeg vanuit de psychiatrie.

Om antwoord te geven op het waarom van de consternatie die een psychose heeft

veroorzaakt, moet je zelfonderzoek doen. 

Hiervoor is het nodig dat je je levensverhaal onderzoekt.

De consternatie, de nood die we innerlijk voelen die ons ertoe in psychose bracht, heeft

mijn inziens te maken met een innerlijke pijn. Of, meerdere pijnen die samenkomen.

Ook is het nodig om jezelf te observeren. Welke situaties deden zich voor,

en welke gevoelens en gedachten had je daar bij?

 

De spanningen die je voelt in het leven van alledag komen voort uit thema's die innerlijk in je spelen.

De wanen die we hebben als we psychotisch zijn, de angsten voor uiterlijke fenomenen,

doen zich in mijn ervaring voor omdat we innerlijk met angsten, complexen lopen,

die we niet durven te confronteren.

 

Er is heel veel geduld en aandacht voor nodig om

werkelijk te luisteren naar je innerlijke verhaal.

 

De angst lijkt zichzelf niet te willen zien en wil de angst die er in je leeft en het verhaal dat erachter schuil gaat, verstoppen.

Een belangrijk adagium bij het ontrafelen van wat je in psychose bracht, is:

“Om een probleem op te lossen is zeer veel vrede en mentale stilte nodig”

(Samael Aun Weor)

Creëer een leven voor jezelf dat je vrede geeft.

Reflecteer.

Zoek je verhaal uit met een psychotherapeut.

Ook helpt het zeer zeker om in meditatie te gaan en te focussen op iets wat je wilt begrijpen.

Een heel bruikbare meditatietechniek om tot inzichten te komen kun je vinden op de volgende website:

https://gnosticteachings.org/books-by-samael-aun-weor/the-revolution-of-the-dialectic/1390-the-dominion-of-the-mind.html

Bij de totstandkoming van psychose spelen angsten een grote rol.

Als je denkt dat dit nodig is, kun je voor de oorzaak ook teruggaan naar vorige levens, bijvoorbeeld met regressietherapie.

Over zelfonderzoek kun je meer nuttige informatie vinden op de website https://psychosegenezen.wordpress.com/

Het Mentale Lichaam genezen

Op de pagina Oorzaken staat beschreven dat de ziekten van mentaal zieken in het Mentale Lichaam zitten.

Zoals hierboven beschreven is er voor iedereen een intieme oorzaak waardoor hij of zij in psychose komt. Innerlijke kwelling(en). De commotie die de innerlijke kwellingen veroorzaken kunnen zo groot worden, dat het mentale lichaam splijt, waardoor ultrasensore microben kunnen binnendringen in dit etherische lichaam. Deze etherische ziektekiemen zorgen voor ongezonde gedachten en handelingen. (Lees meer hierover onder De Vervreemde Mensen)

 

Op de pagina Remedies kun je lezen hoe dit Mentale Lichaam weer genezen kan worden.

Wat ik mij herinner van de periode voordat ik in psychose raakte, is dat ik niet meer mijn gedachten kon stoppen. Ik voelde mij, letterlijk en alleen, mijn denkende geest.

In dit licht is de volgende informatie ook interessant:

“Alle krachten van het universum zoeken voortdurend het evenwicht: we moeten het evenwicht leren van alle

zaken.

Je moet niet de antagonistische (dit betekent elkaar tegenwerkend, red.) krachten mengen want

verschrikkelijk destructieve krachten zijn de uitkomst van zo een mengeling. Kijk zorgvuldig naar dezen 

die je omringen, en woon niet in een huis met mensen die vol haat zijn, of oppervlakkigheid,

omdat de mix van antagonistische krachten destructieve krachten voor je creëert, en voor diegenen die

met je leven. Leer, daarom, de kracht van het evenwicht.

Intellectuelen eindigen ‘gedachteloos’ of maf omdat ze pogen om tegen de krachten van het evenwicht

in te gaan.

Stel je een ontmoeting van energieën voor die een X vormen. Laat ons dit voorbeeld nu nemen naar een

mens. Elke mens heeft een connectie van zeven voertuigen, en als we onze aandacht concentreren op

de geest of het mentale lichaam, die het centrum is van je X,

dan zou de uitkomst het scheuren van het mentale lichaam zijn.

Intellectuelen die hun aandacht alleen hebben gefixeerd op het intellect, eindigen met

het breken van het mentale lichaam.”

(Samael Aun Weor, Practical Astrology)

Help Iedere Mentale Zieke die op je pad komt

Er is een spreuk die bijna iedereen eerlijk vindt en waarin iedereen zich vinden kan:

behandel anderen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden.

Zo werkt het mijns inziens ook met ziekte. Willen we zelf mentaal genezen worden,

dan moeten we anderen met een mentale ziekte genezen.

Samael Aun Weor zegt dat we door te strijden voor de genezing van andere patiënten,

zelf genezen kunnen worden. We wijzigen hiermee de oorspronkelijke oorzaak.

Dit vraagt moed, wilskracht en doorzettingsvermogen. Ga niet bij de pakken neerzitten.

Geef niet op en doe goed voor iedere mentaal zieke die je op je pad tegenkomt.

CONCLUSIE

Mijns inziens is het noodzakelijk om aan drie zaken te werken:

Ten eerste de innerlijke oorzaken te kennen waardoor je in psychose bent geraakt.

Dit is áltijd jouw persoonlijke, intieme verhaal en niet een klinisch opgelegd iets of een label dat je krijgt

toegewezen uit de psychiatrie. Reflecteer, mediteer, ga in psychotherapie om je verhaal te leren begrijpen.

Zoek naar een aanwijzing over vorige levens door middel van meditatie en dromen, of regressietherapie.

Ten tweede is het nodig om oefeningen te doen om het Mentale Lichaam te helen van de wonden die het heeft. Die kun je vinden onder Remedies.

 

Ten derde - en zeker niet het minste - is het noodzakelijk om goede werken te doen voor mensen die mentaal ziek zijn. Help iedere mentaal zieke die je op je pad tegenkomt. Bid voor ze, luister oprecht naar ze, deel wat jij weet over psychose, bied ze een medicijn, iets ondersteunends, help ze vanuit je beste zelf.

 

Beste lezer, ik hoop dat ik je hiermee aan het denken heb gezet en, wat ik nog meer hoop, een oplossing bied voor een ziekte die een doodlopende weg lijkt te zijn. Lijkt. Want dat is het niet.

Sta op, stof jezelf af en werk aan genezing voor anderen en jezelf!

De schreeuw.jpg
Hulp_edited.jpg
bottom of page